Eliška Svobodová SEO

Neziskové organizace, které podporuji

Šance Olomouc o.p.s.

Občanské sdružení vzniklo v roce 1992 pod názvem Haima. U jeho zrodu stáli nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice FN v Olomouci o děti s poruchou krvetvorby pečovali, ale také rodiče a příbuzní těchto dětí. Sdružení Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním.

Eliška Svobodová Sdružení Šance

Den dětské onkologie

Cíle akce:

o   šíření povědomí o problematice dětské onkologie,

o   pocta dětským pacientům a jejich rodinám,

o   představení pokroků v léčbě nádorových onemocnění v dětském věku.

Čepice na podporu Dne dětské onkologie
Tuto super čepku na podporu Dne dětské onkologie si můžete taky pořídit 🙂

Dobrý Anděl

Dobří andělé svými příspěvky podporují děti, které trpí onkologickým nebo jiným závažným onemocněním. V případě dospělých se jedná pouze o onkologické pacienty.

Jaké jsou podmínky u dospělých?

o   Pacient se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě (tj. i dítě studující prezenčně VŠ).

o   Podporujeme rodiče, jež jsou v aktivní fázi onkologické léčby nebo maximálně rok po jejím ukončení.

o   Pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR.

Dobrý anděl Eliška Svobodová

Hospic Dobrého Pastýře

Smrt! Tabu, o němž se moc nemluví! V Česku jsou domy, do kterých lidé chodí prožít poslední dny. Takový hospic je i v Čerčanech u Prahy. Tento projekt jsem podpořila při běhu půlmaratonu v Praze.

Hospic Dobrého Pastýře

 Armáda Spásy

Zima je pro lidi bez domova nejtěžším obdobím. Zakoupením NOCLEŽENKY v hodnotě 100 Kč podpoříte konkrétního člověka bez domova, který tak bude moci díky Vašemu daru strávit noc v teple v noclehárně Armády spásy v Praze, Brně, Ostravě nebo Karlových Varech. Nejde však pouze o přespání, člověk bez domova má v rámci noclehu zajištěnu i polévku s pečivem, teplý nápoj a má možnost se osprchovat a provést osobní hygienu.

Budeme si vážit i jakéhokoliv příspěvku nad rámec této základní částky, získané finance použijeme na renovaci a rozvoj nocleháren pro lidi bez domova.

Eliška Svobodová Armáda Spásy